Крушево · Република Северна Македонија 25 февруари, во 12:51
13:00
7
°
14:00
6
°
15:00
6
°
16:00
6
°
17:00
6
°
18:00
5
°
19:00
5
°
20:00
5
°

Прогноза
Мапа

Попладне
70 %
Во вечер
70 %
Ноќе
50 %
До пладне
60 %
Попладне
50 %
денес — дожд

Прогноза за 14 дена

Макс (°C)
Мин (°C)
повеќепомалку

Астро-инфо

денес
12:51 локално време
Сонце Месечина
Опаѓање на месечината