УВ индекс Крушево

Крушево
3
умерен
2
3
1
2
1
08:00
10:00
12:00
14:00
16:00
18:00
часови на сонцето
2 h
06:23 18:29
26°
макс
низок
умерен
висок
многу висок
исклучително висок
4
умерен
2
2
2
2
4
2
1
08:00
10:00
12:00
14:00
16:00
18:00
часови на сонцето
5 h
06:25 18:27
17°
макс
6
висок
1
2
4
5
6
5
4
3
1
08:00
10:00
12:00
14:00
16:00
18:00
часови на сонцето
11 h
06:26 18:26
19°
макс
6
висок
1
2
4
5
6
6
4
3
1
08:00
10:00
12:00
14:00
16:00
18:00
часови на сонцето
11 h
06:27 18:24
18°
макс
6
висок
1
2
4
5
6
5
4
2
1
08:00
10:00
12:00
14:00
16:00
18:00
часови на сонцето
11 h
06:28 18:22
19°
макс
6
висок
2
3
5
6
6
5
4
3
2
08:00
10:00
12:00
14:00
16:00
18:00
часови на сонцето
11 h
06:29 18:20
19°
макс