Полен во Крушево

даб
бреза
врба
топола
габер
бука
коприва
пелин
амброзија
лешник
трева
рж
чинар
даб
бреза
врба
топола
коприва
пелин
габер
амброзија
лешник
трева
рж
чинар
бука
даб
бреза
топола
габер
врба
бука
коприва
пелин
амброзија
лешник
трева
рж
чинар
даб
бреза
топола
габер
трева
врба
бука
коприва
пелин
амброзија
лешник
рж
чинар
даб
габер
бреза
топола
врба
бука
трева
коприва
пелин
амброзија
лешник
рж
чинар
даб
габер
бреза
топола
трева
врба
бука
коприва
пелин
амброзија
лешник
рж
чинар
даб
габер
бреза
топола
трева
врба
бука
коприва
пелин
амброзија
лешник
рж
чинар