Мои локации
Република Северна Македонија 5 јуни, во 14:48
26°
90 мин. Времето
врнежи се приближуваат
15:00
26
°
врнежМожност за врнежи
50 %
16:00
26
°
врнежМожност за врнежи
50 %
17:00
25
°
грмежиМожност за врнежи
60 %
18:00
23
°
громМожност за врнежи
60 %
19:00
22
°
врнежМожност за врнежи
40 %
20:00
22
°
облачноМожност за врнежи
30 %
21:00
19
°
грмежиМожност за врнежи
50 %
22:00
20
°
јасноМожност за врнежи
30 %
23:00
19
°
јасноМожност за врнежи
30 %
00:00
19
°
јасноМожност за врнежи
30 %
01:00
18
°
јасноМожност за врнежи
30 %
02:00
18
°
делумно облачноМожност за врнежи
30 %
03:00
18
°
слаб дождМожност за врнежи
40 %
04:00
17
°
делумно облачноМожност за врнежи
30 %
05:00
17
°
претежно облачноМожност за врнежи
30 %
06:00
17
°
слаб дождМожност за врнежи
50 %
07:00
18
°
слаб дождМожност за врнежи
50 %
08:00
18
°
претежно облачноМожност за врнежи
30 %
09:00
20
°
претежно облачноМожност за врнежи
30 %
10:00
21
°
претежно облачноМожност за врнежи
30 %
11:00
22
°
претежно облачноМожност за врнежи
30 %
12:00
23
°
врнежМожност за врнежи
50 %
13:00
23
°
врнежМожност за врнежи
50 %
14:00
22
°
делумно облачноМожност за врнежи
30 %
15:00
25
°
делумно облачноМожност за врнежи
30 %
16:00
25
°
делумно облачноМожност за врнежи
30 %
17:00
24
°
делумно облачноМожност за врнежи
30 %
18:00
24
°
громМожност за врнежи
50 %
19:00
23
°
делумно облачноМожност за врнежи
30 %
20:00
21
°
делумно облачноМожност за врнежи
30 %
21:00
20
°
слаб дождМожност за врнежи
40 %
22:00
19
°
јасноМожност за врнежи
30 %
23:00
19
°
јасноМожност за врнежи
30 %

ВреметоРадар

Прогноза
Мапа

Попладне
26
°
громМожност за врнежи
60 %
Во вечер
19
°
грмежиМожност за врнежи
50 %
Ноќе
17
°
слаб дождМожност за врнежи
60 %
До пладне
20
°
слаб дождМожност за врнежи
50 %
Попладне
25
°
громМожност за врнежи
60 %
Во вечер
20
°
слаб дождМожност за врнежи
50 %
Ноќе
15
°
јасноМожност за врнежи
30 %
До пладне
19
°
делумно облачноМожност за врнежи
30 %
Попладне
27
°
претежно облачноМожност за врнежи
30 %
Во вечер
20
°
грмежиМожност за врнежи
60 %
Ноќе
16
°
претежно облачноМожност за врнежи
40 %
До пладне
21
°
делумно облачноМожност за врнежи
40 %
Попладне
28
°
громМожност за врнежи
60 %
Во вечер
20
°
делумно облачноМожност за врнежи
40 %
Ноќе
16
°
јасноМожност за врнежи
20 %
До пладне
21
°
сончевоМожност за врнежи
20 %
Попладне
28
°
делумно облачноМожност за врнежи
30 %
Во вечер
22
°
грмежиМожност за врнежи
60 %
Ноќе
16
°
јасноМожност за врнежи
20 %
До пладне
22
°
делумно облачноМожност за врнежи
30 %
Попладне
28
°
громМожност за врнежи
60 %
Во вечер
20
°
јасноМожност за врнежи
30 %
Ноќе
17
°
делумно облачноМожност за врнежи
30 %
До пладне
21
°
делумно облачноМожност за врнежи
30 %
Попладне
26
°
громМожност за врнежи
70 %
Во вечер
20
°
врнежи од дождМожност за врнежи
70 %
Ноќе
18
°
делумно облачноМожност за врнежи
30 %
До пладне
19
°
делумно облачноМожност за врнежи
30 %
Попладне
21
°
громМожност за врнежи
60 %
Во вечер
19
°
делумно облачноМожност за врнежи
30 %
Ноќе
18
°
делумно облачноМожност за врнежи
30 %
До пладне
19
°
претежно облачноМожност за врнежи
30 %
Попладне
21
°
претежно облачноМожност за врнежи
30 %
Во вечер
18
°
делумно облачноМожност за врнежи
30 %
Ноќе
16
°
претежно облачноМожност за врнежи
30 %
До пладне
18
°
делумно облачноМожност за врнежи
30 %
Попладне
21
°
врнежМожност за врнежи
70 %
Во вечер
18
°
врнежи од дождМожност за врнежи
50 %
Ноќе
15
°
делумно облачноМожност за врнежи
30 %
До пладне
18
°
претежно облачноМожност за врнежи
30 %
Попладне
23
°
претежно облачноМожност за врнежи
30 %
Во вечер
19
°
делумно облачноМожност за врнежи
30 %
Ноќе
15
°
делумно облачноМожност за врнежи
30 %
До пладне
19
°
претежно облачноМожност за врнежи
30 %
Попладне
24
°
претежно облачноМожност за врнежи
20 %
Во вечер
19
°
делумно облачноМожност за врнежи
20 %
Ноќе
16
°
делумно облачноМожност за врнежи
20 %
До пладне
19
°
делумно облачноМожност за врнежи
20 %
Попладне
24
°
претежно облачноМожност за врнежи
30 %
Во вечер
17
°
делумно облачноМожност за врнежи
30 %
Ноќе
15
°
јасноМожност за врнежи
20 %
До пладне
19
°
сончевоМожност за врнежи
20 %
Попладне
24
°
претежно облачноМожност за врнежи
30 %
Во вечер
20
°
грмежиМожност за врнежи
60 %
Ноќе
17
°
делумно облачноМожност за врнежи
30 %
денес5.06
26
°
16
°
гром
часови на сонцето
10 h
Можност за врнежи
60 %
утре6.06
25
°
17
°
гром
часови на сонцето
6 h
Можност за врнежи
60 %
среда7.06
27
°
15
°
гром
часови на сонцето
7 h
Можност за врнежи
60 %
четврток8.06
28
°
16
°
гром
часови на сонцето
6 h
Можност за врнежи
60 %
петок9.06
28
°
16
°
гром
часови на сонцето
11 h
Можност за врнежи
60 %
сабота10.06
28
°
16
°
гром
часови на сонцето
10 h
Можност за врнежи
60 %
недела11.06
26
°
17
°
гром
часови на сонцето
7 h
Можност за врнежи
70 %
понеделник12.06
21
°
18
°
гром
часови на сонцето
7 h
Можност за врнежи
60 %
вторник13.06
21
°
18
°
претежно облачно
часови на сонцето
6 h
Можност за врнежи
30 %
среда14.06
21
°
16
°
врнеж
часови на сонцето
6 h
Можност за врнежи
70 %
четврток15.06
23
°
15
°
претежно облачно
часови на сонцето
7 h
Можност за врнежи
30 %
петок16.06
24
°
15
°
претежно облачно
часови на сонцето
7 h
Можност за врнежи
30 %
сабота17.06
24
°
16
°
делумно облачно
часови на сонцето
8 h
Можност за врнежи
30 %
недела18.06
24
°
15
°
гром
часови на сонцето
9 h
Можност за врнежи
60 %
денес — гром
во текот на денот
60 % | 2-5 мм | 2 h
04:59 20:06
УВ индекс: 7
навечер / ноќе
60 % | 1-2 мм | 2 h
слаб ветер од СИ (3 м/с)

Прогноза за 14 дена

По
16
26
Вт
17
25
Ср
15
27
Че
16
28
Пе
16
28
Са
16
28
Не
17
26
По
18
21
Вт
18
21
Ср
16
21
Че
15
23
Пе
15
24
Са
16
24
Не
15
24
Макс (°C)
Мин (°C)
повеќепомалку
Астро-инфо
денес
14:48 локално време
Сонце
04:59
20:06
Месечина
22:09
05:37

Мерења во регионот

Skopje-Petrovec (239m)
27°
претежно јасно
Ветер ЈИ 4 м/с
УВ индекс
денес
7
висок
Полен
умерен

Квалитет на воздухот

веднаш Добро

ВетерРадар

Предупредувања од невреме
Република Северна Македонија

ТемператураРадар

ДождРадар