Скопје
5
умерен
2
3
5
5
1
1
1
08:00
10:00
12:00
14:00
16:00
18:00
часови на сонцето
8 h
05:29 17:51
19°
макс
низок
умерен
висок
многу висок
исклучително висок
6
висок
1
2
4
5
6
6
5
4
3
2
08:00
10:00
12:00
14:00
16:00
18:00
часови на сонцето
12 h
06:27 18:52
19°
макс
5
умерен
1
2
3
5
5
5
3
1
1
08:00
10:00
12:00
14:00
16:00
18:00
часови на сонцето
6 h
06:26 18:53
18°
макс
5
умерен
1
2
4
5
4
1
08:00
10:00
12:00
14:00
16:00
18:00
часови на сонцето
5 h
06:24 18:54
макс
5
умерен
1
2
4
5
4
1
08:00
10:00
12:00
14:00
16:00
18:00
часови на сонцето
5 h
06:22 18:55
12°
макс
6
висок
1
2
4
5
6
6
5
4
3
2
08:00
10:00
12:00
14:00
16:00
18:00
часови на сонцето
12 h
06:21 18:57
15°
макс