Кривогаштани · Република Северна Македонија 25 февруари, во 12:02
10°

Прогноза
Мапа

Попладне
70 %
Во вечер
70 %
Ноќе
50 %
До пладне
50 %
Попладне
40 %
денес — дожд

Прогноза за 14 дена

Макс (°C)
Мин (°C)
повеќепомалку

Астро-инфо

денес
12:02 локално време
Сонце Месечина
Опаѓање на месечината