УВ индекс Кривогаштани

Кривогаштани
1
низок
1
1
1
1
08:00
10:00
12:00
14:00
16:00
18:00
часови на сонцето
2 h
06:22 18:28
26°
макс
низок
умерен
висок
многу висок
исклучително висок
4
умерен
1
1
2
2
4
2
1
08:00
10:00
12:00
14:00
16:00
18:00
часови на сонцето
5 h
06:23 18:26
22°
макс
6
висок
1
2
4
5
6
6
4
3
1
08:00
10:00
12:00
14:00
16:00
18:00
часови на сонцето
11 h
06:24 18:24
24°
макс
6
висок
1
2
3
5
6
5
4
3
1
08:00
10:00
12:00
14:00
16:00
18:00
часови на сонцето
11 h
06:25 18:23
23°
макс
5
умерен
1
2
3
5
5
5
4
2
1
08:00
10:00
12:00
14:00
16:00
18:00
часови на сонцето
11 h
06:26 18:21
24°
макс
5
умерен
2
3
4
5
5
5
4
3
2
08:00
10:00
12:00
14:00
16:00
18:00
часови на сонцето
11 h
06:27 18:19
23°
макс