Битола · Република Северна Македонија 25 февруари, во 14:12
10°

Прогноза
Мапа

Попладне
80 %
Во вечер
80 %
Ноќе
50 %
До пладне
60 %
денес — дожд

Прогноза за 14 дена

Макс (°C)
Мин (°C)
повеќепомалку

Астро-инфо

денес
14:12 локално време
Сонце Месечина
Опаѓање на месечината