Битола
5
умерен
2
3
5
5
5
1
1
08:00
10:00
12:00
14:00
16:00
18:00
часови на сонцето
8 h
05:30 17:51
20°
макс
низок
умерен
висок
многу висок
исклучително висок
6
висок
1
2
4
5
6
6
6
4
3
2
08:00
10:00
12:00
14:00
16:00
18:00
часови на сонцето
12 h
06:28 18:52
18°
макс
5
умерен
1
2
3
2
2
4
5
4
3
1
08:00
10:00
12:00
14:00
16:00
18:00
часови на сонцето
5 h
06:27 18:53
16°
макс
0
низок
08:00
10:00
12:00
14:00
16:00
18:00
часови на сонцето
1 h
06:25 18:54
макс
5
умерен
1
2
4
5
5
1
08:00
10:00
12:00
14:00
16:00
18:00
часови на сонцето
6 h
06:23 18:55
10°
макс
6
висок
1
2
4
5
6
6
6
5
3
2
1
08:00
10:00
12:00
14:00
16:00
18:00
часови на сонцето
12 h
06:22 18:57
15°
макс