Битола
2
низок
1
2
2
2
2
2
1
08:00
10:00
12:00
14:00
16:00
18:00
часови на сонцето
5 h
06:46 16:05
12°
макс
низок
умерен
висок
многу висок
исклучително висок
2
низок
1
1
2
2
2
2
1
08:00
10:00
12:00
14:00
16:00
18:00
часови на сонцето
7 h
06:47 16:05
15°
макс
1
низок
1
1
1
1
08:00
10:00
12:00
14:00
16:00
18:00
часови на сонцето
0 h
06:48 16:06
14°
макс
1
низок
1
1
1
08:00
10:00
12:00
14:00
16:00
18:00
часови на сонцето
4 h
06:49 16:06
15°
макс
2
низок
1
1
2
2
2
1
08:00
10:00
12:00
14:00
16:00
18:00
часови на сонцето
3 h
06:50 16:06
макс
2
низок
1
1
2
2
2
1
1
1
08:00
10:00
12:00
14:00
16:00
18:00
часови на сонцето
6 h
06:51 16:06
макс