Квалитет на воздухот во Куманово област

Куманово
Добро
European Air Quality Index