Квалитет на воздухот во Гевгелија област

Гевгелија
Добро
European Air Quality Index