Квалитет на воздухот во Центар Жупа област

Центар Жупа
Добро
Многу добро
Добро
Прифатливо
Загадено
Многу загадено
Исклучит. лошо
European Air Quality Index
Добро
Добро
Добро
Добро
Добро