Мои локации
Охрид · Република Северна Македонија 8 декември, во 08:13
-1°

Прогноза
Мапа

До пладне
10 %
Попладне
10 %
Во вечер
5 %
Ноќе
0 %
До пладне
0 %
Попладне
5 %
Во вечер
10 %
денес — сончево

Прогноза за 14 дена

Макс (°C)
Мин (°C)
повеќепомалку

Астро-инфо

денес
08:13 локално време
Сонце Месечина
Спуштање полумесечине