УВ индекс Струга

Струга
6
висок
1
2
3
5
6
5
4
2
1
08:00
10:00
12:00
14:00
16:00
18:00
часови на сонцето
10 h
06:32 18:19
23°
макс
низок
умерен
висок
многу висок
исклучително висок
6
висок
1
2
3
5
6
5
4
3
1
08:00
10:00
12:00
14:00
16:00
18:00
часови на сонцето
11 h
06:34 18:17
22°
макс
6
висок
1
2
3
5
6
5
4
3
1
08:00
10:00
12:00
14:00
16:00
18:00
часови на сонцето
11 h
06:35 18:16
22°
макс
6
висок
1
2
3
5
6
6
4
3
1
08:00
10:00
12:00
14:00
16:00
18:00
часови на сонцето
11 h
06:36 18:14
25°
макс
5
умерен
2
3
4
5
5
5
3
2
1
08:00
10:00
12:00
14:00
16:00
18:00
часови на сонцето
9 h
06:37 18:12
23°
макс
5
умерен
2
3
4
5
5
5
4
2
1
08:00
10:00
12:00
14:00
16:00
18:00
часови на сонцето
10 h
06:38 18:11
22°
макс