УВ индекс Штип

Штип
5
умерен
1
2
3
4
5
5
3
2
1
08:00
10:00
12:00
14:00
16:00
18:00
часови на сонцето
11 h
06:27 18:13
25°
макс
низок
умерен
висок
многу висок
исклучително висок
5
умерен
1
2
3
4
5
5
4
2
1
08:00
10:00
12:00
14:00
16:00
18:00
часови на сонцето
11 h
06:28 18:11
23°
макс
5
умерен
1
2
3
5
5
5
4
2
1
08:00
10:00
12:00
14:00
16:00
18:00
часови на сонцето
11 h
06:29 18:10
24°
макс
6
висок
1
2
3
5
6
5
4
2
1
08:00
10:00
12:00
14:00
16:00
18:00
часови на сонцето
11 h
06:30 18:08
26°
макс
5
умерен
2
2
4
5
5
4
3
2
1
08:00
10:00
12:00
14:00
16:00
18:00
часови на сонцето
9 h
06:31 18:06
24°
макс
5
умерен
2
2
4
5
5
4
3
2
1
08:00
10:00
12:00
14:00
16:00
18:00
часови на сонцето
10 h
06:32 18:05
26°
макс