УВ индекс Радишани

Радишани
4
умерен
1
1
4
3
1
1
1
1
08:00
10:00
12:00
14:00
16:00
18:00
часови на сонцето
4 h
06:23 18:29
26°
макс
низок
умерен
висок
многу висок
исклучително висок
2
низок
2
2
1
08:00
10:00
12:00
14:00
16:00
18:00
часови на сонцето
3 h
06:24 18:27
22°
макс
6
висок
1
2
4
5
6
6
4
3
1
08:00
10:00
12:00
14:00
16:00
18:00
часови на сонцето
11 h
06:25 18:25
24°
макс
5
умерен
1
2
3
5
5
5
4
2
1
08:00
10:00
12:00
14:00
16:00
18:00
часови на сонцето
11 h
06:26 18:23
23°
макс
6
висок
1
2
3
5
6
5
4
3
1
08:00
10:00
12:00
14:00
16:00
18:00
часови на сонцето
11 h
06:27 18:22
24°
макс
5
умерен
2
3
4
5
5
5
4
2
1
08:00
10:00
12:00
14:00
16:00
18:00
часови на сонцето
11 h
06:28 18:20
24°
макс