Куманово
2
низок
1
1
2
2
2
1
08:00
10:00
12:00
14:00
16:00
18:00
часови на сонцето
3 h
06:48 16:01
12°
макс
низок
умерен
висок
многу висок
исклучително висок
0
низок
08:00
10:00
12:00
14:00
16:00
18:00
часови на сонцето
1 h
06:49 16:01
13°
макс
1
низок
1
1
08:00
10:00
12:00
14:00
16:00
18:00
часови на сонцето
0 h
06:50 16:01
15°
макс
0
низок
08:00
10:00
12:00
14:00
16:00
18:00
часови на сонцето
1 h
06:51 16:01
15°
макс
2
низок
1
1
2
2
2
1
08:00
10:00
12:00
14:00
16:00
18:00
часови на сонцето
3 h
06:52 16:01
10°
макс
2
низок
1
2
2
2
1
1
08:00
10:00
12:00
14:00
16:00
18:00
часови на сонцето
5 h
06:53 16:01
макс