Куманово
7
висок
1
3
5
6
7
7
6
4
2
08:00
10:00
12:00
14:00
16:00
18:00
часови на сонцето
9 h
04:58 AM 08:05 PM
27°
макс
низок
умерен
висок
многу висок
исклучително висок
4
умерен
1
1
1
2
2
1
4
4
2
1
08:00
10:00
12:00
14:00
16:00
18:00
часови на сонцето
6 h
04:57 AM 08:06 PM
26°
макс
4
умерен
2
3
4
2
2
3
3
2
1
08:00
10:00
12:00
14:00
16:00
18:00
часови на сонцето
7 h
04:57 AM 08:06 PM
27°
макс
6
висок
1
2
3
5
6
4
2
1
08:00
10:00
12:00
14:00
16:00
18:00
часови на сонцето
6 h
04:57 AM 08:07 PM
27°
макс
7
висок
1
2
4
6
7
7
6
4
3
1
08:00
10:00
12:00
14:00
16:00
18:00
часови на сонцето
12 h
04:57 AM 08:07 PM
27°
макс
10
многу висок
4
6
8
9
10
9
8
5
3
2
1
08:00
10:00
12:00
14:00
16:00
18:00
часови на сонцето
10 h
04:56 AM 08:08 PM
28°
макс