УВ индекс Куманово

Куманово
5
умерен
1
1
3
4
5
4
3
2
1
08:00
10:00
12:00
14:00
16:00
18:00
часови на сонцето
10 h
06:29 18:15
25°
макс
низок
умерен
висок
многу висок
исклучително висок
5
умерен
1
2
3
4
5
5
4
2
1
08:00
10:00
12:00
14:00
16:00
18:00
часови на сонцето
11 h
06:30 18:13
23°
макс
5
умерен
1
2
3
4
5
5
4
2
1
08:00
10:00
12:00
14:00
16:00
18:00
часови на сонцето
11 h
06:31 18:12
25°
макс
5
умерен
1
2
3
5
5
5
4
2
1
08:00
10:00
12:00
14:00
16:00
18:00
часови на сонцето
11 h
06:32 18:10
26°
макс
5
умерен
2
2
4
5
5
4
2
2
1
08:00
10:00
12:00
14:00
16:00
18:00
часови на сонцето
8 h
06:33 18:08
24°
макс
5
умерен
1
2
4
4
5
4
3
2
1
08:00
10:00
12:00
14:00
16:00
18:00
часови на сонцето
10 h
06:35 18:06
25°
макс