УВ индекс Кочани

Кочани
3
умерен
1
3
3
08:00
10:00
12:00
14:00
16:00
18:00
часови на сонцето
3 h
06:19 18:24
30°
макс
низок
умерен
висок
многу висок
исклучително висок
2
низок
1
1
2
1
2
2
1
08:00
10:00
12:00
14:00
16:00
18:00
часови на сонцето
4 h
06:20 18:23
23°
макс
6
висок
1
2
4
5
6
5
4
3
1
08:00
10:00
12:00
14:00
16:00
18:00
часови на сонцето
11 h
06:21 18:21
29°
макс
5
умерен
1
2
3
4
5
5
2
1
1
08:00
10:00
12:00
14:00
16:00
18:00
часови на сонцето
10 h
06:22 18:19
27°
макс
5
умерен
1
2
3
5
5
5
3
2
1
08:00
10:00
12:00
14:00
16:00
18:00
часови на сонцето
10 h
06:23 18:17
27°
макс
5
умерен
2
3
4
5
5
5
4
2
1
08:00
10:00
12:00
14:00
16:00
18:00
часови на сонцето
10 h
06:24 18:16
27°
макс