УВ индекс Илинден

Илинден
1
низок
1
08:00
10:00
12:00
14:00
16:00
18:00
часови на сонцето
1 h
06:16 17:18
16°
макс
низок
умерен
висок
многу висок
исклучително висок
1
низок
1
1
1
08:00
10:00
12:00
14:00
16:00
18:00
часови на сонцето
4 h
06:15 17:19
16°
макс
2
низок
1
1
1
1
2
1
1
08:00
10:00
12:00
14:00
16:00
18:00
часови на сонцето
7 h
06:13 17:21
17°
макс
1
низок
1
08:00
10:00
12:00
14:00
16:00
18:00
часови на сонцето
3 h
06:11 17:22
16°
макс
0
низок
08:00
10:00
12:00
14:00
16:00
18:00
часови на сонцето
0 h
06:10 17:23
16°
макс
0
низок
08:00
10:00
12:00
14:00
16:00
18:00
часови на сонцето
0 h
06:08 17:24
12°
макс

ТемператураРадар

Легенда

низок
умерен
висок
многу висок
исклучително висок

Knowing the UV index value helps you to better plan your outdoor stay. Protective measures such as sunscreen and sunglasses are recommended when the UV index value is high. Staying in the shade and wearing suitable clothing with UV protection can also help to avoid health damage such as sunburn or even dangerous skin cancer.

0-2
низок: не се потребни заштитни мерки.
3-5
умерен: неопходна заштита.

Во текот на пладневните часови, барајте сенка, носете соодветна облека, капа и очила за Сонце, користете крема за сончање со доволен фактор за заштита од Сонце за непокриена кожа.

6-7
висок: неопходна заштита.

Во текот на пладневните часови, барајте сенка, носете соодветна облека, капа и очила за Сонце, користете крема за сончање со доволен фактор за заштита од Сонце за непокриена кожа.

8-10
многу висок: неопходна посебна заштита.

Избегнувајте да бидете на отворено на пладне. Ако тоа не е можно, побарајте сенка. Носете очила за Сонце, соодветна облека и капа со широк обод. Нанесете крема за сончање со висок заштитен фактор.

11-12
исклучително висок: неопходна посебна заштита.

Избегнувајте да бидете на отворено на пладне. Ако тоа не е можно, побарајте сенка. Носете очила за Сонце, соодветна облека и капа со широк обод. Нанесете крема за сончање со висок заштитен фактор.