УВ индекс Дебар

Дебар
5
умерен
1
2
3
5
5
5
3
2
1
08:00
10:00
12:00
14:00
16:00
18:00
часови на сонцето
10 h
06:34 18:20
25°
макс
низок
умерен
висок
многу висок
исклучително висок
6
висок
1
2
3
5
6
5
4
3
1
08:00
10:00
12:00
14:00
16:00
18:00
часови на сонцето
11 h
06:35 18:18
25°
макс
5
умерен
1
2
3
5
5
5
4
3
1
08:00
10:00
12:00
14:00
16:00
18:00
часови на сонцето
11 h
06:36 18:17
25°
макс
6
висок
1
2
3
5
6
5
4
3
1
08:00
10:00
12:00
14:00
16:00
18:00
часови на сонцето
11 h
06:37 18:15
26°
макс
5
умерен
2
2
4
5
5
4
4
2
1
08:00
10:00
12:00
14:00
16:00
18:00
часови на сонцето
8 h
06:38 18:13
24°
макс
5
умерен
1
2
4
5
5
5
4
2
1
08:00
10:00
12:00
14:00
16:00
18:00
часови на сонцето
10 h
06:39 18:12
23°
макс