УВ индекс Центар Жупа

Центар Жупа
4
умерен
1
1
3
4
4
3
2
1
1
08:00
10:00
12:00
14:00
16:00
18:00
часови на сонцето
6 h
06:26 18:32
27°
макс
низок
умерен
висок
многу висок
исклучително висок
5
умерен
4
5
3
3
1
08:00
10:00
12:00
14:00
16:00
18:00
часови на сонцето
4 h
06:27 18:30
22°
макс
6
висок
1
2
3
5
6
6
4
3
1
08:00
10:00
12:00
14:00
16:00
18:00
часови на сонцето
10 h
06:28 18:29
26°
макс
5
умерен
1
2
3
5
5
5
4
3
1
08:00
10:00
12:00
14:00
16:00
18:00
часови на сонцето
11 h
06:30 18:27
26°
макс
5
умерен
1
2
3
5
5
4
3
2
1
08:00
10:00
12:00
14:00
16:00
18:00
часови на сонцето
9 h
06:31 18:25
25°
макс
5
умерен
2
3
4
5
5
5
4
3
2
08:00
10:00
12:00
14:00
16:00
18:00
часови на сонцето
10 h
06:32 18:23
25°
макс