УВ индекс Босилово

Босилово
2
низок
1
2
1
1
08:00
10:00
12:00
14:00
16:00
18:00
часови на сонцето
6 h
06:18 18:24
29°
макс
низок
умерен
висок
многу висок
исклучително висок
3
умерен
1
1
2
3
2
1
08:00
10:00
12:00
14:00
16:00
18:00
часови на сонцето
5 h
06:19 18:22
25°
макс
6
висок
1
2
4
5
6
5
4
3
1
08:00
10:00
12:00
14:00
16:00
18:00
часови на сонцето
11 h
06:20 18:20
29°
макс
5
умерен
1
2
3
5
5
5
4
2
1
08:00
10:00
12:00
14:00
16:00
18:00
часови на сонцето
11 h
06:21 18:18
28°
макс
5
умерен
1
2
3
5
5
4
3
2
1
08:00
10:00
12:00
14:00
16:00
18:00
часови на сонцето
10 h
06:22 18:17
28°
макс
5
умерен
2
3
4
5
5
5
4
2
1
08:00
10:00
12:00
14:00
16:00
18:00
часови на сонцето
10 h
06:23 18:15
28°
макс