УВ индекс Берово

Берово
3
умерен
1
2
2
3
1
08:00
10:00
12:00
14:00
16:00
18:00
часови на сонцето
4 h
06:17 18:23
26°
макс
низок
умерен
висок
многу висок
исклучително висок
2
низок
1
1
1
1
2
1
1
1
08:00
10:00
12:00
14:00
16:00
18:00
часови на сонцето
5 h
06:18 18:21
23°
макс
6
висок
1
2
4
6
6
6
5
3
1
08:00
10:00
12:00
14:00
16:00
18:00
часови на сонцето
11 h
06:19 18:19
24°
макс
5
умерен
1
2
4
5
5
2
2
2
1
08:00
10:00
12:00
14:00
16:00
18:00
часови на сонцето
10 h
06:20 18:17
21°
макс
5
умерен
1
2
4
5
5
5
3
2
1
08:00
10:00
12:00
14:00
16:00
18:00
часови на сонцето
10 h
06:21 18:16
22°
макс
6
висок
2
3
5
5
6
5
4
2
1
08:00
10:00
12:00
14:00
16:00
18:00
часови на сонцето
10 h
06:22 18:14
22°
макс