Полен во Велешта

лешник
врба
даб
коприва
пелин
габер
амброзија
трева
бреза
рж
топола
чинар
бука
лешник
врба
даб
коприва
пелин
габер
амброзија
трева
бреза
рж
топола
чинар
бука
лешник
врба
даб
коприва
пелин
габер
амброзија
трева
бреза
рж
топола
чинар
бука
лешник
врба
даб
коприва
пелин
габер
амброзија
трева
бреза
рж
топола
чинар
бука
лешник
врба
даб
коприва
пелин
габер
амброзија
трева
бреза
рж
топола
чинар
бука
лешник
бреза
врба
даб
коприва
пелин
габер
амброзија
трева
рж
топола
чинар
бука
лешник
бреза
врба
даб
коприва
пелин
габер
амброзија
трева
рж
топола
чинар
бука