Полен во Sveti Nikole

лешник
даб
коприва
пелин
габер
амброзија
трева
бреза
врба
рж
топола
чинар
бука
лешник
врба
даб
коприва
пелин
габер
амброзија
трева
бреза
рж
топола
чинар
бука
лешник
врба
даб
коприва
пелин
габер
амброзија
трева
бреза
рж
топола
чинар
бука
лешник
врба
даб
коприва
пелин
габер
амброзија
трева
бреза
рж
топола
чинар
бука
лешник
врба
даб
коприва
пелин
габер
амброзија
трева
бреза
рж
топола
чинар
бука
лешник
даб
коприва
пелин
габер
амброзија
трева
бреза
врба
рж
топола
чинар
бука
лешник
бреза
врба
даб
коприва
пелин
габер
амброзија
трева
рж
топола
чинар
бука