Полен во Босилово

даб
габер
топола
бука
бреза
трева
врба
коприва
пелин
амброзија
лешник
рж
чинар
даб
габер
топола
бука
коприва
пелин
амброзија
лешник
трева
бреза
врба
рж
чинар
даб
габер
топола
бука
бреза
трева
врба
коприва
пелин
амброзија
лешник
рж
чинар
даб
габер
топола
бука
бреза
трева
врба
рж
коприва
пелин
амброзија
лешник
чинар
даб
габер
топола
бука
бреза
трева
врба
рж
коприва
пелин
амброзија
лешник
чинар
даб
габер
топола
бука
бреза
трева
врба
рж
коприва
пелин
амброзија
лешник
чинар
даб
габер
топола
бука
бреза
трева
врба
рж
коприва
пелин
амброзија
лешник
чинар