Квалитет на воздухот во Petrovec област

Petrovec
Добро
Многу добро
Добро
Прифатливо
Загадено
Многу загадено
Исклучит. лошо
European Air Quality Index
Прифатливо
Добро
Прифатливо
Добро
Добро