Квалитет на воздухот во Драчево област

Драчево
Добро
European Air Quality Index