УВ индекс Врапчиште

Врапчиште
5
умерен
1
2
3
4
5
4
3
2
1
08:00
10:00
12:00
14:00
16:00
18:00
часови на сонцето
10 h
06:32 18:18
23°
макс
низок
умерен
висок
многу висок
исклучително висок
5
умерен
1
3
4
5
5
4
3
1
08:00
10:00
12:00
14:00
16:00
18:00
часови на сонцето
10 h
06:33 18:17
22°
макс
5
умерен
1
2
3
5
5
5
4
3
1
08:00
10:00
12:00
14:00
16:00
18:00
часови на сонцето
11 h
06:34 18:15
23°
макс
6
висок
1
2
3
5
6
5
4
3
1
08:00
10:00
12:00
14:00
16:00
18:00
часови на сонцето
11 h
06:35 18:13
26°
макс
5
умерен
1
2
4
5
4
3
3
2
1
08:00
10:00
12:00
14:00
16:00
18:00
часови на сонцето
7 h
06:37 18:11
22°
макс
5
умерен
1
2
4
5
5
5
4
2
1
08:00
10:00
12:00
14:00
16:00
18:00
часови на сонцето
10 h
06:38 18:10
23°
макс