УВ индекс Теарце

Теарце
5
умерен
1
2
3
4
5
3
3
2
1
08:00
10:00
12:00
14:00
16:00
18:00
часови на сонцето
10 h
06:32 18:18
23°
макс
низок
умерен
висок
многу висок
исклучително висок
5
умерен
2
3
4
5
5
4
2
1
08:00
10:00
12:00
14:00
16:00
18:00
часови на сонцето
10 h
06:33 18:16
23°
макс
5
умерен
1
2
3
5
5
5
4
2
1
08:00
10:00
12:00
14:00
16:00
18:00
часови на сонцето
11 h
06:34 18:15
24°
макс
5
умерен
1
2
3
5
5
5
4
3
1
08:00
10:00
12:00
14:00
16:00
18:00
часови на сонцето
11 h
06:35 18:13
27°
макс
4
умерен
1
2
4
4
3
3
2
2
1
08:00
10:00
12:00
14:00
16:00
18:00
часови на сонцето
6 h
06:36 18:11
22°
макс
5
умерен
1
2
4
5
5
4
3
2
1
08:00
10:00
12:00
14:00
16:00
18:00
часови на сонцето
10 h
06:37 18:09
23°
макс