Прилеп
2
низок
1
2
2
2
2
1
1
08:00
10:00
12:00
14:00
16:00
18:00
часови на сонцето
4 h
06:47 16:04
12°
макс
низок
умерен
висок
многу висок
исклучително висок
2
низок
1
2
2
2
1
08:00
10:00
12:00
14:00
16:00
18:00
часови на сонцето
4 h
06:47 16:04
13°
макс
1
низок
1
1
1
1
1
08:00
10:00
12:00
14:00
16:00
18:00
часови на сонцето
0 h
06:48 16:04
13°
макс
1
низок
1
1
08:00
10:00
12:00
14:00
16:00
18:00
часови на сонцето
4 h
06:49 16:04
14°
макс
2
низок
1
1
2
2
2
2
1
08:00
10:00
12:00
14:00
16:00
18:00
часови на сонцето
4 h
06:50 16:04
макс
2
низок
1
1
2
2
2
2
1
08:00
10:00
12:00
14:00
16:00
18:00
часови на сонцето
6 h
06:51 16:04
макс