УВ индекс Лабуништа

Лабуништа
4
умерен
1
3
3
4
1
08:00
10:00
12:00
14:00
16:00
18:00
часови на сонцето
6 h
06:25 18:31
27°
макс
низок
умерен
висок
многу висок
исклучително висок
4
умерен
1
2
3
3
4
1
1
08:00
10:00
12:00
14:00
16:00
18:00
часови на сонцето
5 h
06:26 18:29
22°
макс
6
висок
1
2
4
5
6
5
4
2
1
08:00
10:00
12:00
14:00
16:00
18:00
часови на сонцето
10 h
06:27 18:27
24°
макс
6
висок
1
2
3
5
6
5
4
2
1
08:00
10:00
12:00
14:00
16:00
18:00
часови на сонцето
11 h
06:28 18:26
24°
макс
5
умерен
1
2
3
5
5
4
3
2
1
08:00
10:00
12:00
14:00
16:00
18:00
часови на сонцето
9 h
06:29 18:24
24°
макс
5
умерен
2
3
4
5
5
5
4
3
2
08:00
10:00
12:00
14:00
16:00
18:00
часови на сонцето
10 h
06:30 18:22
24°
макс