Полен во Arachinovo

даб
габер
топола
бука
бреза
трева
врба
коприва
пелин
амброзија
лешник
рж
чинар
даб
габер
топола
бука
коприва
пелин
амброзија
лешник
трева
бреза
врба
рж
чинар
даб
габер
топола
бука
бреза
трева
врба
коприва
пелин
амброзија
лешник
рж
чинар
даб
габер
топола
бука
трева
бреза
врба
рж
коприва
пелин
амброзија
лешник
чинар
даб
габер
топола
бука
бреза
трева
врба
рж
коприва
пелин
амброзија
лешник
чинар
даб
габер
топола
бука
бреза
трева
врба
рж
коприва
пелин
амброзија
лешник
чинар
даб
габер
топола
бука
трева
бреза
врба
рж
коприва
пелин
амброзија
лешник
чинар